Dobro došli na stranice TZ Senja


Autor panorama: Damir Senčar

PRINT

PROPISI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 152/08)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 146/13)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama-nesužbeno pročišćeni tekst (NN152/08)Izmjene (NN 110/15) 

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)

Pravilnik o proglašavnju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09)    Izmjene i dopune (NN 144/12), Izmjene i dopune (NN 126/15)

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)  

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; (NN 88/07) ; (NN 58/08) ; (NN 45/09) ; (NN 78/14)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15 - stupio na snagu 7. siječnja 2016.)

 

 
 

2016. godina

09.01.-09.02. 358. senjski mesopust - Senj
08.07.-09.07. 43. festival sjevernojadranskih klapa-Senj
22.07.-23.07. Uskočki dani-Senj
29.07.-30.07. Samba mania-Senj
08.08.-13.08. 45. međunarodni senjski ljetni karneval-Senj

više...

 

... da je grad Senj
star 3000 g.?

više...

 

MEĐUNARODNI SENJSKI LJETNI KARNEVAL

Zasigurno jedno od najatraktivnijih ljetnih zabavnih događanja na Jadranu.

 


 

 

više...

Crvenokosa Zora i njena družina živjeli su u Senju !

više...

Priča o logotipu

više...Na vrh