Dobro došli na stranice TZ Senja


Autor panorama: Damir Senčar

PRINT

Fotosofia day-Senj 20.travnja2013.

Fotosofia day-Senj 20.travnja 2013.

U Senju će se 20. travnja 2013. u organizaciji poznatog fotografa Damira Hoyke održati seminar pod nazivom Fotosofia day.

Tom prilikom otvoren je natječaj za sudjelovanje na seminaru.

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE U SKLOPU FOTOSEMINARA FOTOSOFIA DAY
(Organizator zadržava pravo izmjene predviđenih aktivnosti)

PREDAVANJA
'Kompozicija kadra' - Hoyka, PP prezentacija
'Izražajna sredstva fotografije' - Hoyka, PP prezentacija
'Izbor tema iz Fotosofije, eseja o fotografiji' - Hoyka, PP prezentacija
Opis - Koja je svrha postojanja fotografije? Ima li fotografija upotrebnu vrijednost? Kako 'koristiti' fotografiju?

FOTOGRAFIRANJE
'Art' - izražavanje unutar vrste umjetnička fotografija

EKSPERTIZA
Fotografija koje su polaznici snimili na seminaru


UVJETI NATJEČAJA ZA SUDJELOVANJE U FOTOSEMINARU FOTOSOFIA DAY

1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju za jedno od 15 mjesta na seminaru 'Fotosofia Day' koji će se održati 20. travnja u Senju, imaju sve punoljetne osobe bez obzira na državljanstvo. Kandidati moraju biti sposobni komunicirati na hrvatskom jeziku. Seminar i tri obroka su na dan održavanja seminara za polaznike besplatni. Prijave na natječaj smiju slati i maloljetne osobe koje će na dan slanja potvrde za pristupanje seminaru (16.3.2013.) biti punoljetne, s tim da će se smatrati da su maloljetnici za slanje prijave na natječaj imali dozvolu skrbnika. Za prijavu kandidat treba sa subject-om 'Fotosofia Day' na e-mail fotosofiaday@fotosofia.info najkasnije do 13. ožujka 2013. u ponoć poslati: datum rođenja, identifikacijsku fotografiju s prepoznatljivim (neretuširanim) licem, kontakt-telefone (fiksni i mobilni), kućnu adresu, pet svojih fotografskih radova (jpg, rgb, do 800x800 pixela, svaki do 400 KB, ne komprimirati kao zip, rar...), i kratak životopis. Kandidat slanjem prijave izjavljuje da su poslane fotografije njegova autorska djela, a podaci istiniti. Težište životopisa treba biti na dosadašnjim fotografskim iskustvima i planovima, a kandidat svakako treba navesti stručnu spremu, URL svoje galerije na www.fotosofia.info, fotografira li s DSLR fotoaparatom, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), i opisati stupanj interesa za nastaviti učestvovati u www.fotosofia.info aktivnostima nakon završenog seminara. Kandidati koji nemaju svoju galeriju na www.fotosofia.info, trebaju je postaviti i u njoj izložiti najmanje 10 svojih fotografskih radova. Ti radovi će u slučaju potrebe biti pregledani radi dobivanja boljeg uvida u kandidatov rad. Budući da su među temeljnim postavkama seminara povezivanje i suradnja fotokreativaca, osim kvalitete poslanih fotoradova, veliku ulogu pri odabiru seminarista igraju kandidatov karakter i motivacija za sudjelovanje u www.fotosofia.info aktivnostima nakon završenog seminara. Organizator zadržava pravo izmjene predviđenog programa i broja odabranih kandidata. Bilo kakvo pravo žalbe na proceduru izbora ili odabir kandidata je isključeno. Slanjem prijavnice na ovaj natječaj kandidat izjavljuje da je pročitao i da prihvaća sve napisano u ovoj i niženapisanim točkama 2 i 3 i dopušta da se materijali koje je poslao u prijavnici (tekst i fotografije) bez ikakve naknade koriste na sve potrebne načine u svrhu promocije Fotosofia Daya ili bilo kojeg projekta vezanog uz ime Fotosofia (seminar Fotosofia, stranica Fotosofia.info, Fotosofia Cruise...).

Napomene:
Kandidat će znati da je njegova prijava ispravno primljena po tome što će mu nakon poslanog emaila od autorespondera stići obavijest 'Vaša prijava na natječaj za fotoseminar Fotosofia Day je primljena.' Ukoliko kandidatu ne stigne obavijest, znači da prijava zbog nekog razloga nije došla na adresu fotosofiaday@fotosofia.info, te mu se savjetuje da provjeri u čemu je pogreška i pokuša ponovno ili pošalje obavijest o problemu sa svojim brojem telefona na adresu za prijave i na adresu fotosofia@fotosofia.info

Sudionicima Fotosofia Daya dopušteno je kandidirati se na seminare Fotosofia i Fotosofia Weekend, čak i u slučajevima da natječaji za te seminare teku istodobno s natječajem za Fotosofia Day.

2. UŽI IZBOR
Organizator će 14. ožujka 2013. do 12.00 emailom na adrese kandidata koji su ušli u uži izbor poslati obavjest da u subotu 16. ožujka 2013. između 10 i 14h budu pri Skype-u ili, ako ga nemaju, pri telefonu kako bi s organizatorom mogli obaviti kratak interview. Kandidate koji u navedenom intervalu ne budu Skype/telefonski dostupni će se smatrati slabo zainteresiranima za ulazak u 15 odabranih, što će imati odraz na njihov status pri donošenju konačne odluke o polaznicima seminara. Kandidati se obvezuju davati izjave i pozirati za snimke i dopuštaju da se bez ikakve naknade slikovno i/ili zvučno snima i javno prikazuje njih i njihove materijale poslane na natječaj. Kandidati također dopuštaju da se navedene snimke i materijali bez ikakve naknade koriste na sve potrebne načine u svrhu promocije Fotosofia Daya ili bilo kojeg projekta vezanog uz ime Fotosofia.

Napomena:
Provjerite da Vam email odabira u uži izbor nije završio u spamu.

3. KANDIDATI ODABRANI ZA SUDJELOVANJE U SEMINARU
Kandidati koji su odabrani za seminar će 16. ožujka 2013. do 20.00 na email adresu s koje su poslali prijavnicu primiti email poziv da potvrde svoje pristupanje seminaru, što će učiniti tako da na primljeni email najkasnije do 16. ožujka 2013. u 24h odgovore emailom u formi 'reply' u kojem će ispod 'Uvjeta sudjelovanja u fotoseminaru Fotosofia Day', napisati svoje ime, prezime, kućnu adresu, broj osobne iskaznice i rečenicu 'Prihvaćam sve navedene uvjete sudjelovanja u fotoseminaru Fotosofia Day'. Nakon što to učine, 18. ožujka 2013. trebaju vlastoručno potpisan ispis tog emaila s oznakom 'Seminar' (u obzir će se uzeti datum na poštanskom žigu) poštom poslati na kućnu adresu koja će im biti navedena u organizatorovom emailu.
Kandidati koji ne pošalju potvrde sudjelovanja do navedenih rokova bit će diskvalificirani i organizator će njihovo mjesto dodijeliti drugim kandidatima.
Kandidati koji nisu odabrani neće biti posebno obavještavani, jer se to podrazumijeva činjenicom da do gore navedenog roka nisu primili obavijest, a nakon što stignu sve pismene potvrde odabranih kandidata, imena odabranih će biti objavljena na ovoj stranici.


SAŽETAK
Početak zaprimanja prijava: 20.1.2013.
Kraj zaprimanja prijava: 13.3.2013.
Navedeni datumi podrazumijevaju cijeli dan od 0-24h.
U prijavi kandidat treba poslati svoje:
1. fotografske radove: 5 fotografija jpg, rgb, do 800x800 pixela, do 400 KB, ne komprimirati (ne zip, rar...)
2. osobne podatke: datum rođenja, identifikacijska fotografija s prepoznatljivim i neretuširanim licem, kontakt-telefoni (fiksni i mobilni), kućna adresa
3. kratak životopis: navesti stručnu spremu, težište staviti na fotografska iskustva i planove, navesti da li fotografirate DSLR-om, skalom od 0-5 ocijeniti svoje znanje rada s programom za obradu fotografije (0=potpuno neznanje, 5=majstor obrade fotografija), opisati stupanj interesa za nastavak učestvovanja u www.fotosofia.info aktivnostima nakon završenog seminara.
4. URL galerije na www.fotosofia.info. Kandidati koji nemaju svoju galeriju na Fotosofia.info, trebaju je postaviti i u njoj izložiti najmanje 10 svojih fotografskih radova. Dotični će radovi u slučaju potrebe biti pregledani radi dobivanja boljeg uvida u kandidatov rad.
Adresa za slanje prijava: fotosofiaday@fotosofia.info
Obavjest odabranima u uži izbor: 14.3.2013. do 12h
Selekcija odabranih u uži izbor: 16.3.2013. u 10h
Obavijest odabranima za sudjelovanje u seminaru: 16.3.2013. do 20h
Održavanje seminara: Senj, Pučko otvoreno učilište ili tvrđava Nehaj 20.4.2013.


2017. godina

07.01.-28.02. 359. senjski mesopust - Senj
07.07.-08.07. 44. festival sjevernojadranskih klapa-Senj
21.07.-22.07. 10. Uskočki dani-Senj
28.07.-29.07. Samba mania-Senj
07.08.-12.08. 46. međunarodni senjski ljetni karneval-Senj

više...

 

Otkrijte zaleđe Senja biciklom

više...

... da je grad Senj
star 3000 g.?

više...

 

MEĐUNARODNI SENJSKI LJETNI KARNEVAL

Zasigurno jedno od najatraktivnijih ljetnih zabavnih događanja na Jadranu.

 


 

 

više...

Crvenokosa Zora i njena družina živjeli su u Senju !

više...

Priča o logotipu

više...Na vrh